Compact E 400

Приложимост: При производство на облекла, тапицерии и технически текстил.

Модификации и технически характеристики

Техническа спецификация:

– за топове плат, зареждани с щанга;

– тип на настилане : еднопосочно, зиг-заг и лице с лице (тип целувка);

– ръчно вдяване;

– въртящ се палет;

– автоматичен и ръчен режим на настилане;

– честотно регулиране движението на количката;

– електронен контрол за следене края на настила по  цялата му дължина;

– работна ширина 1.800 mm; 2.000 mm;

– височина при еднопосочно настилане 180 mm; при зиг-заг 130 mm;

– скорост на настилане 120 m/min;

– макс. тегло на топа плат 120 kg;

– макс. диаметър на топа плат 500 mm;

Продуктът е подходящ за производители на