Диверсификация на основната дейност

„И.Н.А-ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София, започва проект за диверсификация на основната си дейност като стартира: „ Оборудване и експлоатация на предприятие за ферментация на чесън и производство на черен чесън” в…

Continue Reading Диверсификация на основната дейност