Фирма “Bullmer” заема водещо място сред производителите на машини и оборудване за кроялното производство и всички продукти са надеждна инвестиция за всеки потенциален потребител.

Кроялните роботи с марка “Bullmer” осигуряват висококачествено рязане на различни видове материали (тъкани и трикотажни платове, импрегнирани материали). В резултат на това производителят получава перфектно изрязани части на своите продукти, а така също и минимални разходи на материалите.

Настилачните колички позволяват прецизно настилане на материали с различна плътност. Изборът на количка е в зависимост от вида на материала, диаметъра и теглото на ролката.

КРОЯЛНИ РОБОТИ »

Модели и характеристики

НАСТИЛАЧНИ КОЛИЧКИ »

Модели и характеристики

Приложения