Резервни части

„И.Н.А. Трейдинг“ ООД предлага богат избор от резрвни части и приспособления за шевната индустрия.

КРОЕНЕ »

Ножици, ножове, ленти и др.

ШИЕНЕ »

Игли, водачи, стойки и др.

ГЛАДЕНЕ »

Ютии, парни четки и др.

ОПАКОВАНЕ »

Пистолети, лепачки и др.

СПРЕЙОВЕ, ПРЕПАРАТИ И МАСЛА »

Масла, почистване и др.

ЛАЗЕРИ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА »

Осветителни тела и др.

МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ »

Рязане, опъване и др.

Приложения