ОБЯВЛЕНИЕ

До заинтересуваните лица и общественост. ОТ „ И.Н.А-ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК , Ю 831903852Със седалище и адрес на управление: област София, гр. София, ж.к“ Младост IV”бул. „Околовръстен път” № 253“Адрес за…

Continue Reading ОБЯВЛЕНИЕ

Диверсификация на основната дейност

„И.Н.А-ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София, започва проект за диверсификация на основната си дейност като стартира: „ Оборудване и експлоатация на предприятие за ферментация на чесън и производство на черен чесън” в…

Continue Reading Диверсификация на основната дейност