JUKI PS-800

Програмируем шевен автомат с нож за отрязване на материала – възможност за рязане във всички посоки, включително овали

Модификации и технически характеристики

Характеристики АMS-210 AMS-221 AMS-224
Работно поле 130х60, 150х100, 220х100 мм 250х160, 300х200 мм 450х300, 600х300 мм
Макс. скорост 2.800 бода/мин
Стъпка на бода 0.1 – 12.7 мм (през 0.1 мм)
Памет Вътрешна памет: Maкс. 500,000 бода, 999 програми (мaкс. 50,000 бода/програма) Външна памет: Maкс. 50,000,000 бода, 999 програми (мaкс. 50,000 бода/програма)
Грайфер Хоризонтална ос и двоен капацитет
Панел IP-420 Цветен сензорен дисплей с възможност за програмиране
Игли DP×17 (#18)

Продуктът е подходящ за производители на