JUKI LU-2800 series

Двуконечна, плоска шевна машина за кожа и тежки материали горен, долен и иглен транспорт.

Модификации и технически характеристики

Характеристики LU-2810V-7 LU-2860-7 LU-2818AL-7 LU-2868AL-7
Спецификация 1 игла 2 игли 1 игла 2 игли
Макс. скорост 3.000 бода/мин 2.700 бода/мин 3.000 бода/мин 2.700 бода/мин
Стъпка на бода 9 мм 12 мм
Вдигане на крачето Автоматично: 20 мм
Вертикално движение на горно краче 1~9 мм
Разстояние под рамото на машината 347 х 127 мм
Грайфер Вертикални оси и двоен капацитет Вертикални оси, 2.7 пъти капацитет
Дебелина на конците 60/3~20/3
Игли 135×17 (Nm160) Nm125~Nm180 135×17 (Nm160) Nm125~Nm180

Продуктът е подходящ за производители на