COMPACT E 200

Приложимост: При производство на облекла, тапицерии и технически текстил

Модификации и технически характеристики

– за топове плат, зареждани с щанга;

– тип на настилане : еднопосочно с възможност за зиг-заг;

 – ръчно вдяване с помощта на сгъстен въздух;

– автоматичен и ръчен режим на настилане;

– честотно регулиране движението на количката;

– електронен контрол за следене края на настила по  цялата му дължина;

– работна ширина 1.800 mm / 2.000 mm;

– височина при еднопосочно настилане 180 mm; при зиг-заг 130 mm;

– скорост на настилане 120 m/min;

– макс. тегло на топа плат 120 kg;

– макс. диаметър на топа плат 500 mm;

Продуктът е подходящ за производители на