Concordia Medical & Cleanroom

Високотехнологични платове за многократна употреба, използвани за медицински цели, като хирургически завеси, туники, покривала за матраци, чаршафи и торби за болнично пране , които трябва да отговарят на строгите стандарти насочени към предотвратяване на трансфера на инфекции и бактерии.

Тъканите за операционни, хирургически завеси и туники принадлежат към клас 1 на медицинските изделия и трябва да отговарят на различните класове на стандарт EN 13795. Медицинските платове на Concordia Textiles отговарят на строгите изисквания на EN 13795, за платове, както и за завеси. Нашата система за контрол на качеството гарантира необходимата безопасност на тези високотехнологични продукти. Освен текстил за медицинска употреба, Concordia Textiles предлага и тъкани за приложения в чисти стаи.