ОТК Контролни етикети

Р-р 10 х 10 – с цифри от 1 до 20 ( 6 750 етикета в ролка )
Р-р 10 х 10 – бели, цветни ( 13 500 етикета в ролка )