Диверсификация на основната дейност

„И.Н.А-ТРЕЙДИНГ“ ООД, гр. София, започва проект за диверсификация на основната си дейност като стартира: „ Оборудване и експлоатация на предприятие за ферментация на чесън и производство на черен чесън” в имот с идентификатор 44063.6214.200,в землището на с. Лозен, район “ Панчарево”, Столична община , в собствен имот.